Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến các bộ phận trên cơ thể

In this lesson, I look at some of the most common idioms related to the human body. What does it mean if someone tells you to keep you...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.