Thành ngữ tiếng Anh có sử dụng "CAT"

There are lots of expressions in English that involve cats.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.