10 thành ngữ tiếng Anh

Try to guess the idioms before I say them. If these idioms are new to you, watch the video again and again until you can say the idioms before I do. Was this...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.