Thành ngữ tiếng Anh về "Mile"

In this episode The Teacher introduces you to three idioms connected with miles: 1. It sticks out a mile. 2. Id run a mile. 3. Give them an inch and theyll...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.