Video Recipe: Steak Sandwich.

Chef Keith Snow from http://www.harvesteating.com makes one of his top favorite recipes with grilled bread, compound butter, and flank steak. Visit http://ww...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.