Thành ngữ tiếng Anh về "Boat"

In this video the Teacher sails the seas with these idioms: I missed the boat Its plain sailing Were in the same boat

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.