#1313 Ngahihi O Te Ra Bidois, Lost Ring, Tickle Your Fancy, Newmarket Fashion

Today were studying this video: http://www.youtube.com/watch?v=ezJKewqL-xo Sorry about my voice, Ive got a bit of a cold :( English script: http://thedaily...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.