#1365 Từ Opononi đến Muriwai: Macadamia Nuts, Puzzles, Tāne Mahuta, Blah Blah Blah

On day 4 we had a tour of a macadamia nut farm, visited a puzzle museum and a kauri tree called Tāne Mahuta - the god of the forest. The Daily English Show N...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.