#1366 Từ Muriwai đến Raglan: Six Surf Lifeguards, One Dinosaur, Pūkeko And Windmills

On day 5 we went to the launch of another New Zealand tour, met a dinosaur and hung out with pūkeko and ducks by a lake. The Daily English Show NZ Summer Tou...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.