2 Quick Ways to Improve your English - YouTube

http://www.engvid.com/ In this lesson, you will learn two easy ways to understand, be understood, and to get the information you need when youre in your Eng...

Nội dung video

Bình luận

hoang yen - 21/05/2012 22:00
   

example, viet sai roi kia

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.