50 states spelling test

This is a video I made to administer a spelling test of the 50 states to students. It shows the location of each state which will help them to associate the ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.