#530 The President of Acadia University, Big Dam in China

Todays guest is Gail Dinter-Gottlieb. She is the president of Acadia University. Shes the first TDES guest who has her own page on Wikipedia. Check it out:...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.