#641 A Snowboard Lesson

Another special show. This was a lesson for beginners. Thanks to the instructor, Yuki, and Evon, the student. You can see interviews with them here: http://w...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.