#652 Peperoncino With Eggplant

Sunday Kitchen #83 Peperoncino with Eggplant. English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/02/show-651-saturday-23-february.html 英文スクリプト+日本語訳+...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.