#650 How Bizarre by OMC, Coffee Robot

How Bizarre. This is the song: http://youtube.com/watch?v=TfJe8hQ8ha0 English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/02/show-650-friday-22-febr...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.