#654 Groundhog Day, Oscars

I recommend a movie called Groundhog Day. Watch the convo here from 1:15 http://youtube.com/watch?v=9hq5jZrFTbE English Script: http://thedailyenglishshow.bl...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.