7 Common English Expressions about Money $$$ - YouTube

7 cau tieng anh thong dung khi noi ve Money $$$

Nội dung video

Bình luận

tran thi hong giang - 30/04/2012 14:14
   

sometimes, i dont understand

HELLO...!!! - 22/08/2012 17:00
   

I don't know what her spoke.. 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.