#714 I Don't Like It (Spreading The Word For ZOO YORK)

Here are some different ways you can express your dislike of a video. (Next time Im going to make one with the opposite - ways to say you like a video.) All...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.