#720 Which Do You Prefer ... ?

The last video in the Golden Week Special series :) If youre trying to make conversation in English and you cant think of what to say, try asking a simple ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.