#801 Dirty Harry, Māori Language Week

Watch todays conversation here: http://www.youtube.com/watch?v=1-0BVT4cqGY Please note: Im not a native speaker of Māori and Im not fluent in te reo -- so...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.