#825 Iced Tomato Salad

Sunday Kitchen #107 Iced Tomato Salad English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/825-iced-tomato-salad.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://tde...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.