#818 Summer Somen Salad

Sunday Kitchen #106 Summer Somen Salad Somen are a kind of noodles: http://en.wikipedia.org/wiki/S%C5%8Dmen I got this idea from a tv program I watched when ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.