#817 Language Study Advice From Around The World

We asked a few people at iSummit about learning English (and Japanese). English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/817-language-study-adv...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.