#829 Racism, UK Vs NZ Pronunciation, Worlds Oldest Man, Can Vs Able To

Warning: Todays show contains swearing. Blood and Chips: http://www.youtube.com/watch?v=doIxqOPBHbg Im sure youve been situation when someone starts sayin...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.