#827 Titanic - Our Situation Is Precarious, Dog Saves Man

Roses mum is so nasty. English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/827-titanic-our-situation-is-precarious.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http:/...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.