American Accent Training E10 - Vowel sound /oʊ/- Accent training | British accent | ESL lesson

Lips: Very rounded and tense. Tongue: A bit tense, moves from mid to high position. Common Spelling Patterns for /oʊ/ o no, dont, home, only oa road, coat, ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.