Bài 17 - Pittsburgh.

[Sorry for the double posting. It was necessary to upload this video again.] Topic: Expressions inspired by a trip to my hometown of Pittsburgh, Pennsylvania...

Nội dung video

Bình luận

Ao Izumi - 11/03/2012 22:45
  

cha hieu

Le Thuan Giang - 20/03/2012 08:24
  

good

nguyễn Phương Thảo - 27/04/2012 07:56
  

so so

nguyen thi hanh - 25/05/2012 19:25
  

ko hieu gi het.pun chan wa

ledinhtien - 18/07/2012 15:31
   

I'm sorry.I don't understand

nguyễn tiến duy - 17/08/2012 10:36
   

khong dich nghia hay sao the>

?

Lê Thị Thu Hiền - 24/09/2014 11:44
   

có hiểu gì đâu :/

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.