Bài 4: Làm thế nào để nói tiếng Anh.

This is the fourth lesson on how to speak American. Making fun of old learn english videos. Today you will learn how to communicate during recreational conve...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.