Đào tạo kỹ năng phỏng vấn phần 4.1 Bắt tay trong một cuộc phỏng vấn.

ob Interview Skills Training Part 4.2 - Body Language in an interview. http://www.letstalk.co.in The first thing the interviewer learns about you is by how y...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.