Bài 5: Ở bệnh viện - Phần 1 - Từ vựng; Động từ khiếm khuyết; Quá khứ của động từ khiếm khuyết

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.