Bài 52: Tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ

In this Lesson we look at some of the differences between British and American English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.