Bài giới thiệu các nguyên âm.

New series: English vowel sounds. Topic: This is the first lesson in a series of videos Ill make on English vowel sounds. 15 sounds are presented. Objective...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.