Bài học thêm phát âm nguyên âm - trọng âm tiếng Anh.

This is a very special lesson in my series Pronunciation of English Vowel Sounds. This video presents three speech samples: American English, British Engli...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.