Liên kết các nguyên âm 1.

Linking can make American English sound very fast. A lot of linking occurs with vowels. Understanding linking will help you understand American English bette...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.