Phát âm các nguyên âm 5 - nguyên âm kép.

Topic: Diphthongs Practice 3 vowel sounds. Also, learn what triphthongs are. A version of this video with NO CAPTIONS is available at http://www.youtube.com/...

Nội dung video

Bình luận

tran thi nhung - 13/03/2012 16:37
   

great!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.