Phát âm các nguyên âm 2 - nguyên âm trước, phần 1.

Topic: Front vowels Practice 5 vowel sounds. This is a lesson in TWO PARTS. Part 1 is the main presentation. A version of this video with NO CAPTIONS is avai...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.