Business English Vocabulary E14 | Prestigious, ESL lesson, Vocabulary Phrases, Accent - YouTube

Learn a new word or a phrase daily, free esl lesson with example sentences to practice English, making you learn to speak fluent English with neutral accent....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.