Từ vựng tiếng Anh E20.

Todays new word is : Pep talk , When someone gives you a pep talk it is to build you up to help you accomplish something. In sports a coach might give a pla...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.