Buying shoes and clothing

Advice from Consumer Direct: Kate Bellamy is off to buy some shoes - what are your consumer rights when it comes to buying shoes and clothing, and what can y...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.