English Speaking Practice #6: Shopping

Listen and repeat to practice your pronunciation and improve your English speaking skills! From the new study online website Nice Talking with You, featuri...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.