Cách dùng các động từ PLAY, GO, DO khi nói về việc chơi thể thao

Learn which verbs we use with your favourite sports. PLAY, GO, and DO are used for different sports.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.