Phân biệt I và me; She và her; They và them

Do English pronouns confuse you? Watch this important lesson and learn which pronouns to use when. Youll be taking a big step forward...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.