Thì tương lai đơn: WILL và BE GOING TO

Are you confused about if you should use will or going to to talk about the future? Watch this grammar lesson!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.