Cách thể hiện sự mong đợi trong tiếng Anh

In this English lesson, I explain how to talk about different kinds of expectations using be supposed to. If you would like to know ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.