Câu hỏi "How Long ...?" và Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ive been playing around with Photoshop ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.