Cookies and Cream Cheesecake (Oreo Style)

Ingredients: 4 packages cream cheese (908 grams) or 2 pounds 1 package of oreos 16 oz or 450 grams 4 Tablespoons butter (45 grams) 4 eggs 1 cup sugar (200 gr...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.