Pancakes.

Ingredients: 1 egg 1 and 1/4 cups milk 1 Tablespoon sugar 1 teaspoon brandy or vanilla 1 Tablespoon baking powder 1 teaspoon salt 3 Tablespoons melted butter...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.