Chocolate Cream Pie

Ingredients: 8 egg yolks 4 cups milk 1/4 cup cornstarch 6 Tablespoons sugar 8 ounces Semi-Sweet Chocolate 4 Tablespoons butter (salted butter) 1 and 1/2 cups...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.