Daily English Vocabulary E07 | Free ESL lesson | Vocabulary, Phrases and words for daily use.

learn a new word or a phrase daily, free esl lesson with example sentences to practice making you learn to speak fluent english with neutral accent. Todays n...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.