Express English: Love (Tình yêu)

We asked people in London: How can you tell if someone likes you? What are the signs? Listen to what they told us and join the conversation at http://bbc.i...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.